You are here

Amino kiseline u tabletama

U kategoriji amino kiseline opisali smo funkciju i značaj uzimanja amino kiselina kod sportista koji žele da ubrzaju oporavak, izgradnju čiste mišićne mase kao i zaštite mišiće od razgradnje. U ovom delu biće predstavljene kompleksne amino kiseline u formi tableta. Količina tableta i doziranje zavise od individue, tj. potreba pojedinca i samog proizvoda – tj. njegove koncentracije amino kiselina.

Mega Amino 3200

Kompleks esencijalnih i neesencijalnih amino kiselina u tabletama

Lysine

Esencijalna amino kiselina, važna za mišiće, oporavak i apsorpciju minerala, zdravlje zglobova i kože

Amino 5600

Spektar amino kiselina proizveden iz visokokvalitetnog proteina surutke

Amino 1900

Amino kiseline iz koncentrata i hidrolizata proteina surutke, sa povećanom dozom glutamina i dodatkom vitamina B6

Super Amino 6000

Kombinacija esencijalnih, neesencijalnih amino kiselina i BCAA za oporavak i izgradnju čiste mišićne mase.

Amino 2000

2000 mg čistih amino kiselina po tableti za lakše očuvanje, ali izgradnju čiste mišićne mase